Tag: Eliane Elias

Eliane-Elias

Back to Brazil

To say that acclaimed Brazilian vocalist Eliane Elias was feeling nostalgic as she embarked on…

The Authoritative Voice in Jazz